HYUNDAI MIGHTY EX8 THÙNG ĐÔNG LẠNH

#NEW MIGHTY EX8
Vui lòng gọi...
 • HYUNDAI
 • 2,820
 • 6,980 x 2,200 x 2,380
 • Hyundai D4CC
 • 160/ 3,000
 • Hàn Quốc

XE TẢI ‌HYUNDAI NEW PORTER H150‌ ‌THÙNG BẢO ÔN

#HYUNDAI PORTER H150 BẢO ÔN
Vui lòng gọi...
 • HYUNDAI
 • Bảo ôn
 • 3.490 kg
 • 1.250 kg
 • 5.165 x 1.780 x 2.620mm
 • 3.000 x 1.650 x 1.660mm
 • HYUNDAI D4CB

XE TẢI HYUNDAI H150 THÙNG ĐÔNG LẠNH 1.1 TẤN

#HYUNDAI H150
Vui lòng gọi...
 • HYUNDAI
 • Thùng Đông Lạnh
 • 3.490 kg
 • 1.100 kg
 • 5.165 x 1.780 x 2.620mm
 • 3.000 x 1.650 x 1.660mm
 • HYUNDAI D4CB

XE TẢI HYUNDAI 110SP 6.4 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH 4M8

#HYUNDAI 110SP
Vui lòng gọi...
 • HYUNDAI 110SP
 • Thùng Đông Lạnh
 • 10.600kg
 • 6.400kg
 • 6850 x 2200 x 3000mm
 • 4800 x 2050 x 1880mm/---
 • Diesel

XE TẢI HYUNDAI MIGHTY N250SL THÙNG ĐÔNG LẠNH 2 TẤN

#HYUNDAI N250SL
Vui lòng gọi...
 • HYUNDAI N250SL
 • Thùng Đông Lạnh
 • 4.995 kg
 • 1.990 kg