CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (TNHH) TRAN MOTOR

Mã số doanh nghiệp: 1101959884

Đăng kí lần đầu ngày 04 tháng 09 năm 2020 tại Phòng ĐKKD Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Long An

Trụ sở chính: Thửa đất số 146, 148, 147, 134 Tờ bản đồ số 04, ấp 5, Quốc lộ 1A, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An, Việt Nam.

Email: cskhxetai@tranauto.com.vn - Phone: 091.557.2662